МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ТРЯБВА ДА АКТИВИРАМЕ ВСИЧКИ КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ, ЗА ДА БЪДЕ ОБХВАНАТО ВСЯКО ДЕТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Начало » Последни публикации

20.09.2018

"Очакваме всяка институция, която има съмнение, че едно дете не упражнява правото на образование, да подава информация в системата на механизма за обхват, за да се вземат мерки". Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с директори на детски градини и училища, с екипите за обхват, общините и синдикатите от област Ямбол. Той призова да се сезират кметовете, за да налагат наказателни постановления на родители, социалните служби - да спират помощи, здравната инспекция – при съмнение за поставена диагноза в извинителните бележки. "Трябва да активираме всички контролни механизми, за да изпълним една от трите най-важни задачи на правителството – всяко дете да бъде обхванато в образователната система", посочи министър Вълчев. Той заяви, че не трябва да се прикриват отсъствия, а да се прекратяват всички порочни практики на симулиране на дейност, което компрометира всички усилия.

Министър Вълчев смята, че през втората година от работата на механизма фокусът трябва да е не само върху записването на децата, а върху ежедневната работа с тях и осигуряване на различен вид подкрепа. Ще стимулираме училищата, които работят с трудни деца и полагат много повече усилия, увери той. Министърът апелира да се назначават медиатори, които имат авторитет сред уязвимите групи, и които да убеждават родителите да пускат децата на училище.

По време на срещата си в Обединено училище „Д-р Петър Берон“ министър Вълчев обсъди с учители проблемите в работата с децата от уязвими групи и методите за привличането им. Учители коментираха, че заниманията по интереси в извънкласните дейности помагат да се привлече и задържи интересът на децата. Учителите водят допълнителни часове и през лятото с учениците.

В Ямбол министър Вълчев участва в тържеството, с което бе отбелязано обновяването на сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект на общината, финансиран със средства от оперативна програма „Региони в растеж“.

Дуалното обучение е начинът, по който може да се възвърне репутацията на професионалното образование, заяви министър Вълчев по време на среща с ученици от ПТГ „Иван Райнов“, които провеждат практика в предприятието ХЕС АД и Палфингер. До момента гимназията има договори с 6 фирми, където се провежда дуално обучение, и ще сключи такива с още 10. Работодателите, които осигуряват стипендии на своите обучаеми работници, заявиха, че инвестицията в бъдещи кадри за машиностроенето е от огромно значение за икономиката на държавата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“