БЪЛГАРИЯ Е ПРИВЛЯКЛА НАД 60 МЛН. ЕВРО ПО „ХОРИЗОНТ“ 2020

Начало » Последни публикации

25.09.2018

Български научни организации и фирми са привлекли над 60 милиона евро от най-голямата европейска програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“. Сред най-активните са били Софийският, Техническият университет и институтите по механика и ИКТ на БАН. Участие са взели общо 215 български научни организации в 446 проекта. Това стана ясно на старта на информационна капания за засилване на участието на страната ни в Рамковата програма. „Усилията и успеваемостта ни в Хоризонт 2020 трябва да се увеличат двойно. Ще има много възможности за българските научни организации и бизнеса в следващите две години, които са последни от действието на програмата, да подобрят и разширят своите международни контакти, експертиза и знание“, заяви на откриването заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева.

Тя подчерта, че  научните организации трябва да се включват по-активно като равнопоставени партньори в Рамкова програма „Хоризонт 2020“ и да търсят най-вече участие в съвместни научни проекти. Чрез националните научни програми беше създадена платформа за насърчаване на концентрацията на научния потенциал, инфраструктура и работа в екип. „Трябва да положим повече усилия като национален координатор да подобрим партньорския профил на българските организации и да ги подготвим за засилено участие в следващия програмен период след 2021 г. Особено ценно е привличането на млади учени към проектна дейност, за да има приемственост между поколенията и изграждане на лидери в науката“ добави Карина Ангелиева. Заместник-министърът поздрави участниците и акцентира на ролята на МОН в подпомагане на процеса по привличане на повече средства по програмата.

В първия ден от информационната кампания се включиха над 100 представители на научни организации, висши училища и бизнеса. Те се запознаха с възможностите за кандидатстване в две от направленията на програмата „Хоризонт 2020“ - „Бъдещи и навлизащи технологии“ и „Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието“, както и с финансовите аспекти при управлението на проектите. Бяха представени и два успешни проекта за управление на големи бази данни в рамките на интелигентно общество и за създаване на мрежа от експерти и учени в областта на новите материали.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“