ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПО СЛУЧАЙ 5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА УЧИТЕЛЯ

Начало » Последни публикации

05.10.2018

СКЪПИ  УЧИТЕЛИ,

Поздравявам Ви най-сърдечно от името на ръководния екип на Министерството на образованието и науката и от свое име за Международния ден на учителя – 5 октомври!

Днес у нас и в още над 100 страни по света се отбелязва този ден. Той е повод за равносметка на извършеното, но и за разговор за нови, по-високи цели и задачи, за  поставяне на важните въпроси за учителската професия и мисията ѝ в живота на всеки.

Обществото разчита на Вас, скъпи учители, за да се справим с най-важните предизвикателства, пред които сме изправени. Няма друга професия, от която толкова много да зависи бъдещето ни – духовното и социално-икономическото развитие на страната. Вие сте най-важният гарант и за бъдещето на нашите деца. Благодарение на Вас младите хора се превръщат в личности и започват самостоятелен живот. В тази най-отговорна дейност екипът на Министерството на образованието и науката ще продължава да полага всички усилия, за да Ви подкрепя.

Желая Ви здраве и все така всеотдайно да изпълнявате мисията си на просветители.

Честит празник!     

  

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

Министър на образованието и науката

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“