МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: НАСЪРЧАВАМЕ ИНОВАЦИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Начало » Последни публикации

08.10.2018

Министър Красимир Вълчев наблюдава иновативно преподаване по природни науки.

Обучението по природни науки и математика е ключово за житейската реализация на учениците, за попълването на съвкупността от компетентности, които очакваме да има всяко едно дете, което през следващите десетилетия ще навлиза на пазара на труда. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след посещението си в четирите виртуални кабинета на STEM/Science – Technology – Engineering – Mathematics/-центъра на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ в столицата.

Във виртуалните лаборатории по природни науки се преподава иновативно – екипи от учители обучават децата като едновременно преподават биология и химия, физика и математика. Интегрираният модел на преподаване, съчетан с използване на технологиите, засилва интереса на учениците и им помага да повишават резултатите си, подчертаха авторите на иновативния проект, който включва и уроци на английски език по природни науки.

Не може да се разбере биологията без химията, физиката без математиката, подчертаха учителите. За да открием света, трябва да намерим връзките между дисциплините, подкрепи ги министър Вълчев. В последните години ние сме изправени пред голямото предизвикателство да намерим тези подходи, които в най-голяма степен да мотивират учениците да се обучават в природни науки и математика, каза министър Вълчев. Той посочи, че онези, които изучават задълбочено тези дисциплини, в бъдеще ще получават и по-високи доходи. В момента в България има 300 иновативни училища. Иновациите са свързани най-вече с методите на преподаване и са повлияли положително върху мотивацията на учениците и резултатите им, каза министърът. Той смята, че всички системи на образованието ще разчитат на иновациите, за да се променят. Ще се разчита на училищата, на учителите, които работят в партньорство с родители, иновативни организации и синдикати, допълни министър Вълчев. Предстои оценка на иновативните проекти, които се реализират вече втора година у нас, за да може всяко училище да бъде насърчено да търси иновации и да ги прилага.

През 2019 г. ще бъдат отделени близо 1.5 млн. лева за иновации, съобщи министър Красимир Вълчев. По думите му ако училищата ни са по-иновативни, ще се мотивират и повече млади преподаватели да работят в тях. Ние трябва да отворим образователните системи за хора от различни сфери, най-вече от ИТ сектора, подчерта министърът.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“