ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО, 6-21 ОКТОМВРИ 2018 Г.

Начало » Последни публикации

06.10.2018

Снимка: Ученици от прогимназията в компютърен кабинет

 

След проведената през април 2018 г. в София знакова конференция в рамките на Българското председателство на ЕС „Обучение за създаване: от дигитални ползватели към дигитални създатели“ (Educate to Create) Министерството на образованието и науката (МОН) продължава да работи за осигуряване на обучения за развиване на дигиталните компетентности на учениците от най-ранна възраст.

От 6 до 21 октомври 2018 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата наречена „Европейска седмица на програмирането". МОН подкрепя инициативата на ЕК и отправя покана към всички училища в България да регистрират на сайта http://codeweek.eu/schools  събития, които се провеждат в тяхното училище и са по някое от следните направления: Основи на програмирането, Забавни дейности по програмиране, Визуално/блоково програмиране, Разработване на софтуер, Дизайн на игри, Разработване на мобилни приложения, Уеб програмиране, Роботика, Изкуствен интелект, Разширена реалност, Интернет на нещата, 3D печат, Повишаване на мотивацията и осведомеността, Други дейности, свързани с дигиталната компетентност.

На сайта могат да се регистрират както събития, които са специално организирани за тази инициатива, така и интересни теми и подходи, реализирани в учебни часове, които са част от задължителната, разширената или допълнителната подготовка, или в часове за извънкласни дейности.

Всички учители, които преподават учебните предмети: компютърно моделиране, информатика и информационни технологии, могат да регистрират свое събитие на сайта или да споделят своя вдъхновяваща история в блога на адрес http://blog.codeweek.eu/submit. Особено ценно би било да се представят добри практики по горните теми и от учителите, които преподават други учебни предмети, но използват по интересен начин информационните технологии.

Инициативата „Европейска седмица на програмирането" на европейско ниво се подпомага от доброволци-посланици. Информация е налична на адрес: http://codeweek.eu/ambassadors.
На сайта на инициативата http://codeweek.eu се намира също информация за възможностите за участие и в Code Week 4 all challenge.

Чрез организираните събития, споделения опит и разработените дигитални ресурси по време на Европейската седмица на програмирането българските училища се представят на европейска дигитална карта.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“