МОН И ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ ЗА ОБХВАТА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Начало » Последни публикации

17.10.2018

Споразумение за сътрудничество между Министерството на образованието и науката и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ беше подписано днес. Документът регламентира взаимодействието между двете институции в изпълнение на Механизма за обхват на децата и учениците в образователната система. „Споразумението предвижда обмен на информация по електронен път за деца на възраст под 18 години, които работят и не посещават училище. При сигнал от инспекцията ще се активират екипите за обхват“, заяви министър Красимир Вълчев. „Ще сигнализираме за открити при нашите проверки непълнолетни в предприятия или на полето, които работят в учебно време“, съобщи изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Румяна Михайлова. Инспекцията ще информира също и за поисканите и издадени или отказани разрешения за работа на непълнолетни. „Надяваме се така да помогнем всички деца да бъдат обхванати в образователната система – образованият човек има повече шансове за професионална и житейска реализация“, посочи Михайлова.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“