ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ГОДИШНАТА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКИТЕ СТИПЕНДИАНТИ ПО ПРОГРАМА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ“

Начало » Последни публикации

20.10.2018

Само за периода 2014-2018 г. България е усвоила близо 6 млн. евро по Програма „Мария Склодовска-Кюри, в това число и няколко индивидуални стипендии. Това е поредно доказателство за наличието на висококачествен научноизследователски потенциал у нас, каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева при откриването на годишната среща на българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Склодовска-Кюри". Тя тя подчерта положителната тенденция на участието на България по програмата, както и необходимостта от постигане на синергия между нея и бъдещата национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“. „Искрено вярваме, че благодарение на установеното институционално партньорство между МОН, националните контактни лица по „Мария Склодовска-Кюри“ и българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата, успехите на страната ни ще запазят своята положителна тенденция в контекста на цялостната реализация на Рамковата програма „Хоризонт 2020“, посочи зам.-министърът. По време на срещата бяха представени годишния план за дейността на българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата, както и индивидуалните стипендии на някои от участниците – доц. Лили Димова, доц. Велислава Терзиева, проф. Валя Василева и д-р Лина Гергова. Също така бяха показани и два текущи проекта, изпълнявани по дейност RISE (Обмен на изследователи и новатори) на програма „Мария Склодавска-Кюри“, с основни бенефициенти „Института по инженерна химия“ и „Института по органична химия с център по фитохимия“ на Българската академия на науките.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“