ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРЕПОДАВАНЕТО ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В СОФИЯ

Начало » Последни публикации

26.10.2018

Снимка: Иновативни инструменти и добри практики за подобряване на уменията на преподавателите във висшите училища бяха обсъдени на форум в Минно-геоложкия университет в София

Иновативни инструменти и добри практики за подобряване на уменията на преподавателите във висшите училища бяха обсъдени на форум в Минно-геоложкия университет в София. На срещата бе представен проектът по програма „Еразъм +“ - „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“. Качествено висше образование се постига с непрекъснато подобряване на уменията на преподавателите и използване на съвременните технологии, отбеляза заместник-министърът на образованието и науката д-р Петър Николов. По думите му сегашното поколение работи бързо и качествено с най-новите технологии, за което всички преподаватели трябва да бъдат подготвени и да не изостават от очакванията и изискванията на студентите си. Заместник-министърът добави, че „за това колко бързо се променят технологиите се замисляме едва, когато децата ни дават да ползваме старите им мобилни телефони.“ По време на презентацията на проекта бяха разгледани основните моменти от реализацията му - постигането на съответствие с изискванията на пазара на труда и подкрепата на преподавателите. Инструментът за оценяване на предприемачеството „HEInnovate“ и възможностите за квалификация също бяха обсъждани от участниците във форума. Студенти, преподаватели и предприемачи се обединиха около мнението, че проект „BG TITHE“ е реализирана възможност за модернизацията и повишаване качеството на висшето образование в България. Във форума участваха ректорът на Минно-геоложкия университет проф. Любен Тотев, ректори и преподаватели от други университети, представители на бизнеса и др. Проектът “BG TITHE“ e съвместен между Министерството на образованието и науката, Центъра за развитие на човешките ресурси и петима болонски експерти в областта на образованието.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“