ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА ПОЖЕЛА УСПЕХ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА УЧИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „АЗБУКИ“

Начало » Последни публикации

07.11.2012

На 8 ноември 2012 година, заместник министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова, присъства нa първа копка по изграждането на училищен комплекс „Азбуки” в квартал „ Мусагеница”, град София.

На церемонията бяха също така основателите на Частна английска гимназия „Проф. Иван Апостолов” г-н Кръстъо Муховски, доктор по философия, г-жа Лиляна Муховска и проф. Стати Статев, ректор на Университета за национално и световно стопанство.

Преди началото на ритуала заместник-министър Дамянова се обърна към присъстващите с думите: „ Много ми харесва мотото, което сте си избрали – „Учи, мечтай, откривай светове”. Иска ми се всяко училище в България да се превърне в такава среда - любима за вас, децата. Място, на което ходите с удоволствие и с желание. Така ще бъдете и по-мотивирани, а Вашата мотивация означава добри образователни резултати, добрите резултати означават добра реализация, а това води до добра икономика и успех за цялата страна.”, подчерта г-жа Дамянова. Тя добави, че за България децата не бива да се делят на частни и държавни. Всички деца са деца на България. А чрез осигуряването и на средства за децата и учениците в частните детски градини и училища се гарантират условия за конкуренция, което ще подобри качеството на образованието като цяло.
Стратегията на инвестиционния проект на училищен комплекс „Азбуки” е изграждане на модерна материална база за обучение в различните образователни степени, качество на образованието и перфектни условия за спортни и културни дейности.

Проектът е един от примерите за публично-частно партньорство в случая между Частна английска гимназия „Проф. Иван Апостолов” и Столична община на терен в кв. „Мусагеница” - район „ Студентски”.

Проектът включва три корпуса: детска градина „Малки стъпки”, английска гимназия „Проф. Иван Апостолов” и основно училище „Азбуки”. Новият училищен комплекс „Азбуки” ще бъде разгърнат на 5275 кв. м., и освен трите корпуса за обучение в него ще бъдат изградени физкултурен салон, 2 басейна (голям и детски), 4 спортни зали, волейболно и баскетболно игрища. Капацитетът на училищния комплекс е за около 60 деца в детската градина и за над 250 деца и младежи в основното училище и езиковата гимназия.

По предварителни прогнози пусковият срок за построяването и експлоатацията на комплекса е 5 години, като от 01.09.2013 г. ще започне да функционира детската градина, а от 01.09.2014 г. основното училище и езиковата гимназия.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“