ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ 200 МЛН. ЛВ. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ОТ УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

25.10.2018

Минимум 200 млн. лв. ще инвестира Министерството на образованието и науката в следващите две години за придобиване на дигитални умения и други ключови за бъдещето на децата компетентности като критично мислене, комплексен подход при разрешаването на проблеми и творчески нагласи. Те трябва да бъдат в основата на образователните и обучителните системи в Европейския съюз, заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на XIV Национална конференция по e-Образование, която се проведе в София.

Тя представи проект „Образование за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж. Той предвижда разработване и внедряване в образователния процес на единна платформа за образователни услуги с отворен достъп до дигитално учебно съдържание, обучения на учители по компютърно моделиране и др. Според заместник-министъра до края на месеца в 200 училища в страната ще бъде въведен европейският инструмент за самооценка на дигиталните умения – SELFIE. С него децата и учениците ще могат да преценят кои умения са усвоили добре и кои трябва да развият допълнително. 

Заместник-министърът посочи, че все още образователните системи са изправени пред предизвикателствата да осигурят достатъчно дигитални умения на преподавателите, да преодолеят дигиталните неравенства и др. „Това поставя отделните държави и техните правителства, както и образователните институции, в нови условия. Един от ключовите въпроси, пред които са изправени обществата ни днес, е за съответствието между технологиите и ценностните системи. Сериозен остава въпросът и за дигитализацията в системата на висшето образование“, допълни Деница Сачева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“