МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ И МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ВРЪЧИХА ДОГОВОРИ ПО ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЯЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 10 211 960 ЛВ.

Начало » Последни публикации

07.11.2012

На официална церемония в Министерски съвет премиерът Бойко Борисов и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов връчиха договори на висши училища за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Ректорите на университетите получиха договорите за финансиране по програма BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.
Министър-председателят Бойко Борисов поздрави наградените: „Това е поредният път, в който се събираме и го правим с една цел – първо, да има едно благородно съревнование между вас и второ, всеки един от вас да знае неговите колеги в страната какво правят и съответно какви проекти се печелят. Безспорно в 21-ви век дистанционното електронно обучение е едно от модерните и много важно за младите хора средства за обучение - пестят се пари и време. Това са живи пари, които ще отидат директно в сфери, които са важни за всяко едно учебно заведение.”

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов информира присъстващите за осъществявани проекти в сферата на висшето образование: „В средата на октомври връчихме договори за над 16 000 000 лв. по същата схема. Това е една малка част от европейските средства за висшите училища, институциите и изследователските звена. Ежегодно освен това се изплащат над 20 000 000 лв. европейски стипендии за студентите, към тях прибавяме и 32 000 000 лв. годишно също предназначени за студентските стипендии. Освен това даваме и 20 000 000 лв. допълнително към бюджета на най-добрите висши училища съобразно рейтинговата система. Не на последно място трябва да отбележим, че от 2010 г. започна системата за студентско кредитиране, това са държавно гарантирани кредити за студенти при ниска лихва. От 2010 г. до сега са дадени над 10 000 кредита за над 32 000 000 лв. Държавата тази година застана зад студентските кредити с 80 500 000 лв. държавна гаранция пред банките за тези кредити. В момента в Министерството на образованието младежта и науката тече оценителният процес по три нови оперативни програми за общо 25 000 000 лв. – те ще засегнат усъвършенстването на ръководния персонал на университетите и усъвършенстването на преподаването.

Сключени договори по програма BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”


1. Софийски университет (5 проекта на стойност 3 008 514, 45 лв.):

  • Софийски университет „Св. Кл. Охридски” чрез Факултет по педагогика – 685 917,84 лв.
  • Софийски университет „Св. Кл. Охридски” чрез Департамент за езиково обучение – 407 028,00 лв.
  • Софийски университет „Св. Кл. Охридски” чрез Философски факултет – 749 527,86 лв.
  • Софийски университет „Св. Кл. Охридски” чрез Факултет по математика и информатика – 627 609,14 лв.
  • Софийски университет „Св. Кл. Охридски” чрез Факултет славянски филологии – 538 431,61 лв.

6. Технически университет (два проекта на стойност 814 240, 01 лева):

  • Технически университет – София чрез Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика – 372 670,01 лв.
  • Научно изследователски център към Технически университет – София чрез Факултет за английско инженерно обучение – 441 570,00 лв. 

8. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – 767 959,85 лв.
9. Висше училище по застраховане и финанси – 426 711,18 лв.
10. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – 705 026,19 лв.
11. Национален военен университет „Васил Левски” – В.Търново – 605 654,85 лв.
12. Икономически университет – Варна – 565 684,84 лв.
13. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – 776 635,00 лв.
14. Колеж по икономика и администрация – Пловдив – 599 729,00 лв.
15. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – 628 102,86 лв.
16. Национална художествена академия – 494 313,02 лв.
17. Медицински университет – София чрез Факултет по обществено здраве – 288 394,26 лв.
18. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – 530 994,95 лв.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“