ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: УЧЕНИЦИТЕ СЪЩО НОСЯТ ПРОМЯНАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО

Начало » Последни публикации

06.11.2018

Учениците са част от носителите на промяната в образователната система. Те могат да дават идеи за подобряване на процеса на обучение в часовете, а учителите да се вслушват в тях“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова на дискусия с младежи от столични училища, посветена на дигитализацията.


Тя обясни, че системата в следващите години ще се променя отдолу нагоре благодарение на добрите практики в училищата. Според нея целта е учениците да се подготвят за живота, да бъдат знаещи, можещи и креативни. Вече не е толкова важно да знаете просто всичко, колкото да можете да търсите и боравите с информация. Да я анализирате и да спазвате правата на създателите й, посочи заместник-министър Михайлова и поздрави учениците за изказаните от тях мнения, че учителите продължават да са изключително важни за образователния процес.


Тя припомни, че Министерството на образованието и науката има проекти за дигитализация на образователния процес, с които учителите ще се обучат за работа с новите технологии, ще им се даде възможност да създават електронни уроци. Вече стартира дигиталната платформа „SELFIE“, с която училищата могат да оценяват готовността си за дигиталната трансформация на образователния процес. Учениците също могат да я използват, за да преценят доколко са усвоили дадени умения и на кои трябва да обърнат допълнително внимание, добави заместник-министър Михайлова.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“