ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: НАУКАТА И ИНДУСТРИЯТА В ОБЛАСТТА НА НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ ЗАЕДНО

Начало » Последни публикации

09.11.2018

Снимка: Карина Ангелиева - зам. министър на образованието и науката, открива 20-ата международна конференция по „Нанонауки и нанотехнологии“ в Българската академия на науките


„Нанонауките и нанотехнологиите са една от най-модерните, вдъхновяващи и перспективни научни сфери. България има огромен потенциал в областта, затова държавата трябва да вложи повече усилия и финансов ресурс в развитието ѝ, както и да подкрепя сътрудничеството между науката и бизнеса в сектора“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева, която откри 20-ата международна конференция по „Нанонауки и нанотехнологии“ в Българската академия на науките.

„Трябва да насърчаваме младите не само да работят и да правят открития, но и да стават ментори на други млади хора и да ги вдъхновяват“, допълни заместник-министър Ангелиева. Тя заяви, че е горда от факта, че много млади жени са станали новатори и са оставили следи в областта на нанонауката.

Във форума участваха председателят на Националния център по нанотехнологии професор Ани Пройкова, Родика-Мариана - професор от румънския университет „Валахия“, представители на Европейската комисия, учени, докторанти, представители на бизнеса и други.

Д-р Мартин Чембърлейн от Европейската комисия представи отворените конкурси по Рамковата програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 през 2019 – 2020 г. в областта „Нанотехнологии, авангардни материали, биотехнологии и авангардно производство“.

Организатори на научния форум са Националният съвет по нанотехнологии, Българската академия на науките, Техническият университет - София и Софийският университет “Св. Климент Охридски“.

Националният център по нанотехнологии е създаден през януари 1999 г. по идея на академик Евгений Будевски като изследователски център между институти на БАН, университети и малки фирми, които работят в областта на науката и нанотехнологиите. В него са представени 20 института на БАН и 13 университета със 17 факултета.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“