ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА: ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В УЧИЛИЩЕ БЪЛГАРИЯ Е ОТЛИЧЕНА В ДОКЛАДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Начало » Последни публикации

06.11.2012

На 6 ноември 2012 година г-жа Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, откри Кръгла маса за обсъждане на учебни програми по технологии и предприемачество за начален и прогимназиален етап.
„Ние като екип изпълняваме изцяло и напълно, на 100 процента ангажимента, който бяхме поели в началото на нашия мандат, а именно – въвеждане и развитие на предприемаческите компетентности в училище“ – каза във встъплението си г-жа Дамянова и подчерта: „Това е едно от нещата, за които България е похвалена в последните доклади на Европейската комисия. Нещо, за което ние сме дадени като положителен пример и трябва да се гордеем с това. Всичко ново, което е заложено в учебните програми, стъпва на неща, които се случват в училище – на добри практики, стъпва на споделен опит на учителите. Още от началото на учебната 2009/2010 година започнахме по-усилено и целенасочено въвеждането на предприемачеството в начален етап. Стартирахме с пилотни училища. Тази година можем да се похвалим, че от пролетта до този момент имаме обучени, заедно с Junior Achievement, над 1500 учители, които преподават в начален етап и 120 учители – в прогимназиален етап. Считам, че това е сериозен успех за толкова кратко време. 80% от училищата, в които се осъществява обучение в начален етап, вече работят по програмите на Junior Achievement и вече учат децата как да бъдат истински предприемачи, как да управляват кариерата си, учат ги как да работят в екип, мотивират ги да бъдат успешни граждани.“ – сподели заместник-министър Дамянова. Тя посочи, че всичко, което е предложено в новите учебни програми вече е апробирано и изрази задоволство, че на основата на добрите практики предложенията са дошли от учителите, които работят с децата. „Изключително важно е да научим децата ни да работят в екип, да бъдат мотивирани, организирани, да бъдат инициативни, защото успехът в живота им след това зависи именно от тези умения, които се получават в училище“ – изрази виждането си г-жа Дамянова и постави акцент: „Учене чрез правене – това е същината на новите програми. Много от програмите предполагат включването на родителите, училищни базари, представяне на професии.“

Към участниците в обсъждането се обърна и г-жа Саша Безуханова, председател на Управителния съвет на Junior Achievement – България. Тя сподели резултатите от усилията на организацията децата да се подготвят от ранна възраст с практически умения – да имат базови финансови знания, да са способни да представят своите идеи, да имат познания за управляването на бизнес. След като изтъкна позитивите от насърчаването на децата да творят, да отстояват идеите си и да носят отговорност, г-жа Безуханова каза: „Дълбоко вярвам, че програмите по предприемачество, които започнаха пилотно да се прилагат в общообразователната програма в България, дават достъп на всички български деца до тези умения и помагат България да подготви модерни конкурентни граждани – хора със самочувствие, да бъдат пълноценни в живота си в България а и по света.“

Експерти от МОМН представиха Учебни програми по технологии и предприемачество I – IV клас и Учебни програми за задължителна подготовка в прогимназиален етап по технологии и предприемачество V – VII клас.
В Кръглата маса участваха учители, експерти от регионалните инспекторати по образованието, представители на синдикати, на висши училища, на Асоциация „Българска книга“ и на други неправителствени организации.
Проектът „За по-качествено образование” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“