ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ РАБОТИМ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ КОМУНИКАЦИЯТА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Начало » Последни публикации

12.11.2018

През следващите две години Министерството на образованието и науката ще финансира въвеждането на асистиращи технологии за приобщаващо образование, с които да се улесни комуникацията и обучението на децата със специални образователни потребности. Инвестициите ще са част от проект за дигитализацията на българското образование, заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на първата Международна конференция на тема „Допълваща и алтернативна комуникация“, която се проведе в Парк-хотел „Москва“.

„Технологиите сами по себе си не са решение. Приобщаването в обществото, образованието и трудовия пазар зависи от личната възможност на човек да се интегрира и от обществените нагласи. Очакванията на децата със затруднения, родителите им и обществото са свързани със социална промяна в мисленето, отношението и приемането на различията“, посочи Сачева. По думите й, ако не можем да общуваме с децата и учениците със специални потребности, ще живеем в предразсъдъци и страхове.

“МОН ще бъде първата българска институция, която ще предостави канал с новини за хора с увреден слух. Те се правят съвместно с учениците от Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, които ще подготвят новините и репортажите. В началото на всеки две седмици ще има нова емисия, която ще разказва за развитието и новостите в образованието“, обясни заместник-министърът. Тя допълни, че първата емисия новини ще се появи още тази седмица.

Заместник-министър Сачева акцентира върху усилията на МОН за подобряване на приобщаващото образование. „Проведоха се обучения на 1 739 учители в детските градини за провеждането на скрининг за ранно оценяване на потребностите на деца от 3 г. до 3,6 г. за установяване на риск от обучителни трудности. Обученията ще продължат и през настоящата учебна година“, каза тя.

Технологии се използват в специализираните центрове за деца със специални образователни потребности. В общообразователната система те са около 22 000 - 18 000 са ученици, а 4000 са децата в детските градини и целта на министерството е всички те да имат достъп до такива технологии.

Деница Сачева подчерта, че съвместно с УНИЦЕФ се работи по въвеждане на функционална оценка чрез ICF-CY (Международната класификация на функционирането на човека, уврежданията и здравето за деца и младежи, разработена от Световната здравна организация). Този инструмент се базира на оценка на потребностите на децата и учениците, основана на силните им страни и възможностите им, и ще подпомогне изготвянето на плановете за подкрепа.

Сачева съобщи още, че учениците с трайни увреждания и учениците без родители или с един родител, които досега са получавали стипендия поради тези обстоятелства, вече имат право да бъдат стимулирани и при постигнати образователни резултати. „Така на тях вече няма да им се налага да избират между две стипендии, както досега“, допълни заместник-министърът.

Конференцията „Допълваща и алтернативна комуникация“ представя световния опит в съвременните подходи и технологии за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза и други.

В рамките на конференцията ще бъдат изнесени доклади за съвременни подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи експерти в тази област.

Като част от програмата са организирани демонстрации на опита в работата и обучение на деца с ДЦП, аутизъм, множество увреждания и други. Български специалисти също ще разкажат за работата си с допълваща и алтернативна комуникация. В рамките на форума бяха представени личните истории на Анжела, Сашо и Анна, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация, за да могат въпреки уврежданията си да общуват и да разгърнат потенциала си.

Анжела Пенчева е посланик на помагащите технологии за контрол с поглед на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“. Тя е първият възрастен потребител в България, използващ пълноценно система за контрол с поглед в ежедневието и работата си. Автор е на автобиографична книга и е първият актьор в света, който използва система за контрол с поглед в театрални постановки. В момента работи в учебния театър на НБУ.

Сашо Илиев е на 15 години и е ученик в 9 клас в училището за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“, гр. Варна. Той започва да използва система за контрол с поглед на 6 г., получена с помощта на сдружение „Карин дом“, чрез дарение на голяма фирма. Така той става първият потребител на тази система в България.

Анна Кръстева е на 7 г., от гр. Търговище. От година и половина използва система за контрол с поглед, за да общува, да учи, да играе игри.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“