МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ПОДКРЕПЯ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

Начало » Последни публикации

15.11.2018

„Наша е ролята да подкрепяме училищата с допълнително финансиране, което миналата година въведохме за най-проблемните учебни заведения в малките и отдалечени населени места. Осигурени са допълнително средства за дейности за преодоляване на образователни трудности. Предстои догодина да бъдат увеличени парите за гимназиите и по-специално за професионалните гимназии с технически и аграрни специалности. Трябва да се отчете, че институциите в държавата работят заедно. Помагат ни кметовете и областните управители“.

Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при посещението си в изцяло обновената Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ в Бяла Слатина. С 1 млн. и 300 хиляди лева от Оперативна програма „Региони в растеж“ сградата е санирана, обновен е физкултурният салон, работилницата по практика, изградени са спортни площадки. По-късно в СУ „Христо Ботев“ в село Галиче ученици и учители благодариха на министъра за средствата, предоставени от МОН за ремонт на покрива и подмяна на дограмата. На тържеството за приключване на ремонта присъстваха родители и представители на местната общност. Министър Вълчев бе впечатлен от работата на ученическия парламент и специално на учениците-наставници, благодарение на които от три години няма отпаднал нито един ученик от училището. В ОУ „Христо Ботев“ в монтанското село Долни Цибър министър Вълчев видя обновената със средства от МОН кухня, в която децата усвояват готварство. Учителите посочиха, че благодарение на професионалната паралелка са задържали учениците в селото.

При посещението си министър Красимир Вълчев проведе работни срещи с директори на училища и детски градини, кметове и представители на синдикатите от общините Бяла Слатина и Вълчедръм и областните управители на Враца и Монтана Малина Николова и Росен Белчев. Акцент в разговорите бе работата на екипите по Механизма за обхват на децата и учениците в образователната система. „За да ограничим процеса на намаляване на децата, трябва да задържим повече млади родители. Правилният начин е да направим образованието съответстващо на пазара на труда, да имаме по-активни и ангажирани работодатели“, заяви министър Вълчев. По думите на министъра занапред все повече ще трябва да се поставя фокус върху ежедневната работа с децата в училище, да се проследява и как всяко дете упражнява правото си на образование. Основната задача е обхващането на 5 и 6-годишните в образователната система, да научат български език. В тази посока МОН предвижда средства за допълнително изучаване на български език до 200 часа през учебно време и през ваканциите. Специален проект ще подпомогне обучение в детските градини. В хода на разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани с транспорта и храненето на учениците, работата с родителите и ролята на медиаторите в училищата. Заниманията по интереси и извънкласните дейности, според учителите, са полезни за задържането на учениците в училище и за подобряване на резултатите им. Министър Вълчев подчерта, че затова е предвидено финансиране от държавата за развитие на способностите и талантите на децата. Той за пореден път препоръча да се организират групи по шах в училищата или пък от общините. Всяко училище трябва да се развива, да взаимодейства с други училища и институции, за да се подобряват условията за обучение, посочи министърът.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“