ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

17.11.2018

„Всички заинтересовани страни трябва да работят за качествено професионално образование и обучение и за придобиване на умения, които да са сравними в различните страни. Всеки участник трябва да се включва според отговорностите си и своите възможности като партньор, а не като очаква само резултати, защото те са значително по-добри, когато работим в екип“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова на международна конференция, организирана по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, която се проведе на 15-16 ноември  в гр. Бон, Германия.

По време на дискусията заместник-министър Михайлова подчерта значението на съвместната работа за утвърждаване на професионалното образование и обучение (ПОО) като ключов фактор за развитие на икономиката, социалното му влияние като предпоставка за намаляване на младежката безработица и влиянието му върху процесите на търсене и предлагане на пазара.на труда. Според нея ПОО е ключово и за развитието на предприемачеството и иновациите.

Таня Михайлова посочи ролята на спецификата на оценка на качеството на професионалното образование, свързани с постъпващите и обучаващите, процесите, които протичат, и резултатите, като изпити и последваща реализация. „Предизвикателство за нас ще бъде подобряване на модела на оценяване”, каза в заключение заместник-министърът.

Участници в проекта са 24 организации-партньори, включително Регионално управление на образованието - Враца, съвместно с Търговско-промишлената палата в града.  Проектът има за цел да подобри капацитета на всички заинтересовани участници в ПОО чрез укрепване на регионални, национални и транснационални партньорства, за да се улесни преходът към модернизиране на съществуващите системи за професионалното образование в дунавските страни. Една от задачите на проекта е да се създаде Наръчник за по-ефектавно модернизиране на ПОО в тези страни. По този начин всички страни ще могат да актуализират стратегията си за развитие на системата за дуално обучение.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“