МОН СТАРТИРА НОВИНИ ЗА ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ

Начало » Последни публикации

18.11.2018

Министерството на образованието и науката стартира новини за хора с увреден слух. Първата емисия може да се гледа на адрес: https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A?view_as=subscriber.  Инициативата е пилотна и се осъществява съвместно с ученици от XI клас в Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ в София. Министерството планира емисии да се изготвят и публикуват на всеки две седмици. Те ще включват актуални теми и новости от образователната система в България. Участието на ученици в направата на материалите и репортажите цели те да развият и усъвършенстват практическите си умения за изготвяне и обработка на видео съдържание.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“