ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЪР НИКОЛОВ НАГРАДИ УЧИТЕЛЯ ЦОНКО ФИЛИПОВ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИ ЖИВОТ

Начало » Последни публикации

21.11.2018

Снимка: Заместник-министър Петър Николов връчва награда на г-н Цонко Филипов


Заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов награди с автоматична писалка учителя Цонко Филипов за спасяването на живота на двама румънски войници по времето на Втората световна война. Писалката е обещана още през юни 1944 година от тогавашния министър на просвещението.

„Министерството на образованието и науката държи на приемствеността, ние не забравяме, така си вършим работата. Днес, 75 години по-късно, връчваме обещаната писалка на г-н Филипов, който в течение на много, много години е бил учител в Хасково“, заяви заместник-министър Николов. Той посочи, че истинските герои са сред нас, и това са хора, които могат да направят нещо за образованието.

Цонко Филипов започна разказа си с думите „Много мина, мъничко остана…от моя живот“ и благодари на министерството за възможността да се срещне с толкова много хора.

Наградата е присъдена на г-н Филипов със заповед на Министерството на народното просвещение през юни 1944 г., когато по времето на Втората световна война той спасява живота на двама румънски войници и ги предава на властите в Калафат. По това време той е ученик в гимназията в родното си Ново село, Видинско. За доблестната му постъпка министърът издава заповед да бъде награден с грамота и „автоматическа писалка“, но събитията през септември 1944 г. осуетяват даването на наградата и Филипов получава само грамота. Той завършва гимназия с успех много добър 5,05, продължава да учи и по-късно става учител по физическо възпитание в Хасково, където преподава над 40 години. Учениците от първия негов випуск днес са 83-годишни.

Цонко Филипов обича учителството, бил е шест години инспектор по физическо възпитание, познават го всички в Хасково, познава го целият окръг. Той създава първия мажоретен състав в България, участва в много олимпиади и спартакиади на областно и национално ниво със свои ученици, като показа снимки от тези събития.

„За днешните учители - възпитание трябва, както и за учениците“, каза г-н Филипов и допълни, че сегашните ученици трябва да спортуват повече.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“