ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА Е МОДЕРЕН НАЧИН ДА ПОСТИГНЕМ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

Начало » Последни публикации

22.11.2018

„Дигитализацията продължава. Това е начин, способ да постигнем по-добри резултати, да е по-полезно за учениците и най-вече съдържанието да бъде представено по модерен начин, който да гарантира усвояване на ключови компетентности“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова при откриването на Център по природни науки, съчетаващ нестандартни интериорни решения и смесена реалност, в 134-то СУ „Димчо Дебелянов”. Тя определи развитието на природните науки, информатиката и технологиите като много важни за учениците, защото  всички тези дейности са свързани и с творчество. Те предполагат начин на мислене, разбиране, виждане на процесите като глобални такива, а това спомага да се създават мислещи ученици.

По думите на заместник-министъра приемът е логично да бъде ориентиран към професионалното образование и то към специалности, които са свързани с технологии - специалности в областта на информационните технологии, в областта на автомобилостроенето и машиностроенето.  

„Наистина очакваме приемът да бъде ориентиран в направление природни науки, в направление технологии и във всичко, което е свързано със софтуерните и хардуерните науки“, каза инж. Михайлова и подчерта, че за професии, които са с очакван недостиг на пазара на труда, и защитените професии ще има допълнителни стипендии за учениците, избрали да се обучават в тях.

Целта е всичките знания да бъдат обвързани с реалностите в живота и с по-добрата реализация на учениците. Да не се учи само академично, а да се наблегне на приложимостта на знанието. Това всъщност е водещо за всяка образователна система. А в центровете по природни науки това се случва най-успешно.

Според директора на училище „Димчо Дебелянов“ Весела Палдъмова в този център учителят ще може в пълнота да разгърне ролята си, която освен качества на преподавател и възпитател, изисква ораторска дарба, артистичен талант и умение да се държи „диригентската палка”.  

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“