ОТПУСКАТ СЕ 1 553 600 ЛЕВА ЗА ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ В УЧИЛИЩАТА

Начало » Последни публикации

28.11.2018

Правителството отпусна средства в размер на 1 553 600 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование", одобрена през 2018 г.

С тях ще се осигури финансиране на интернет свързаност за всички училища на бюджетна издръжка. Средства ще се разходват и за техническо обезпечаване на учебния процес в 149 институции от системата чрез внедряване на модерни технологии в процеса на обучение с цел подпомагане на училищата в дейностите по обновяване на компютърна техника и/или внедряване на образователни иновации, свързани с учебния процес. Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“