ОБЩИНИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО 7 991 315 ЛЕВА ЗА БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

28.11.2018

Правителството отпусна допълнително по бюджетите на общините 7 991 315 лева за 2018 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици.

Средствата за превоз са неотложен разход за образователната системата, за да се изпълни една от основните мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца и ученици.

Сума в размер на 7 400 000 лв. ще бъде осигурена от централния бюджет, а останалите – 591 315 лв. – от бюджета на Министерството на образованието и науката.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“