МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ТРЯБВА ДА РАЗВИВАМЕ КУЛТУРА НА КРЕАТИВНОСТ В УЧИЛИЩАТА

Начало » Последни публикации

11.12.2018

„В училищата трябва да се развива култура на креативност и да се мотивират учениците да се занимават повече с математика, технически дисциплини и природни науки. Трябва да се стимулира партньорството с родителите и да се въвеждат допълнителни иновации“. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред директори, представители на местната власт и социални партньори на работни срещи в Сандански и Петрич. Министър Вълчев апелира с помощта на общините училищата да стават по-отворени, да посещават други населени места, училища, музеи и предприятия, както и да се активизира работата на кариерните консултанти. На срещите бяха обсъдени квалификацията на учителите и новите проекти, свързани с обучения по дигитални умения.

В Сандански министърът разговаря с учителите в Земеделската професионална гимназия „К.А.Тимирязев“, където е въведено дуално обучение по специалностите „Лозаровинарство“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“. В училището има 12 професии с 13 специалности, сред които „Лозаровинарство“, „Земеделско стопанство“ и „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“. Предвижда се догодина да бъде открит учебен СПА център в гимназията. Министърът поздрави колектива, че е успял да запази интереса към професионалното образование като работи успешно с бизнеса.

В Петрич Вълчев поздрави учителите  от СУ „Н. Вапцаров“, където работят на едносменен режим и обучават 846 ученици. С помощта на медиатор от общината се приобщават деца, чиито родители трудно се съгласяват да ги изпращат на училище. В училището има логопед и ресурсен учител, които работят с децата.

По-късно министър Вълчев разгледа и модернизираната база на училището по проект "Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в град Петрич", който е финансиран по ОП "Региони в растеж". Изградена е достъпна среда за лица с увреждания - външен асансьор, санитарен възел за хора с увреждания. Подменена е покривната конструкция на корпуса по трудово обучение, обособена е нова спортна зала и др. По време на разговора в ОУ „Кочо Мавродиев“ бяха обсъдени възможностите за пристрояване на допълнителни класни стаи, за да има полудневната организация на учебния ден.

До момента министър Красимир Вълчев е посетил детски и градини и училища в 68 общини в страната.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“