ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КАРИНА АНГЕЛИЕВА БЕШЕ УДОСТОЕНА С ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА

Начало » Последни публикации

13.12.2018

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева беше удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза от Аграрния университет в Пловдив. Званието бе присъдено от академичното ръководство за приноса на г-жа Ангелиева за развитието на международния престиж на Университета, както и за подкрепата ѝ при повишаването на административния капацитет на учебното заведение в работата с европейските институции.
„Изключително развълнувана съм да бъда част от тази церемония. Нашето желание и кауза е да видим част от вас по пътя на научната кариера. Това е и основна цел на моята работа като заместник-министър - държавата да привлече повече млади хора към науката”, заяви Ангелиева пред студентите, преподавателите и гостите на Аграрния университет по време на церемонията за връчване на дипломите на випуск 2018. По думите ѝ, научната кариера е успешна, когато има партньорство между индустрията, образованието и науката. „Огромен потенциал има секторът на аграрната наука и биоикономиката. Това е секторът на бъдещето. Затова се радвам, че тук виждам толкова мотивирани млади хора, които отговарят изцяло на съвременните предизвикателства”, посочи в речта си Карина Ангелиева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“