СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОГРАМАТА ЗА СТИПЕНДИИ И АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН

Начало » Последни публикации

09.01.2019

Конкурсът за набиране на участници в „Програма за стипендии и академичен обмен“ за млади български учени в областта на хуманитарните и социалните науки е отворен за кандидатстване. Стипендиантската програма ще насърчава научните изследвания на най-високо ниво. Тя ще подпомага международния трансфер на знания, повишаването на квалификациятата и кариерното развитие на младите български учени. Петима български изследователи ще получат стипендии в размер на 800 евро месечно за период от девет месеца. Това включва и едномесечен престой в научно-изследователска институция в друга европейска държава. Изискването е кандидатите да са български граждани и да имат защитена докторска дисертация. За периода на стипендията всеки от тях трябва да направи ново научно изследване. Подборът на участниците ще се осъществява от международния Академичен съвет на Център за академични изследвания София (CAS). Той ще се прави на база опита на кандидата и качеството на проекта му. Програмата се подпомага от Министерството на образованието и науката и Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Швейцария. Тя е резултат от сключен „Меморандум за разбирателство“ между двете министерства, който се изпълнява от Център за академични изследвания София (CAS). Стипендиите ще се предоставят за академичната 2019-2020 година и са за периода от 1 октомври 2019 до 30 юни 2020 г. Крайният срок за кандидатстване е 30 март. Още информация за стипендиантската програма може да бъде намерена на този адрес.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“