ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА

Начало » Последни публикации

23.01.2019

Стипендиите на студентите, докторантите и специализантите, които са от българската диаспора се увеличават от 200 на 240 лева. Това реши правителството след предложение на Министерството на образованието и науката. Същата стипендия се отпуска и за студентите от Република Македония и приетите по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен. Увеличението има за цел да привлича повече млади сънародници зад граница към страната ни. Промяната ще стимулира и трансграничната студентска мобилност.

Също така правителството прие промени, с които делът от средствата за издръжка на обучението във висшите училища нараства до 55% през 2019 г. въз основа на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Тази оценка е на базата на проверими индикатори като учебен процес, научни изследвания и реализация на завършилите. За информация се използва Рейтинговата система на висшите училища.

По предложение на Министерството на образованието и науката бяха приети нормативни изменения, които вече ще позволяват приемът във висшите училища да се диференцира в по-голяма степен от качеството на провежданото обучение и нуждите на пазара на труда. Максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти по приоритетни професионални направления ще може постепенно и трайно да нараства при определено съотношение на оценката от програмната акредитация, оценката за научната дейност и оценката за реализацията на завършилите студенти. По такъв начин се очаква пазарът на труда да се обезпечи постепенно с необходимите кадри в области като педагогическите, хуманитарните, техническите, аграрните, природните науки, математиката и информатиката. Във всички останали професионални направления, с изключение на „Социология, антропология и науки за културата“ и „Социални дейности“, приемът на студенти може да намалява в средносрочен план.

Предвижда се междуведомствена експертна комисия да определя максимално допустимия брой на приеманите за обучение студенти и докторанти за новооткрити професионални направления и специалности от регулираните професии, въз основа на оценка  на потребностите от пазара на труда, до получаване на редовната им програмна акредитация.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“