ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ СИ СТРАНИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЛЗВАТ В СИНХРОН РАЗЛИЧНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Начало » Последни публикации

24.01.2019

„Държавите членки на ЕС трябва в по-голяма степен да боравят с различни финансови инструменти и да проявяват повече креативност и синхрон в работата с европейските структурни фондове, за да постигнат добри резултати по заложените си политики“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на форума „За бъдещето на ученето“, който се проведе в Брюксел на първия Световен ден на образованието. На него присъства еврокомисарят по образование, култура, младеж и спорт Тибор Наврачич и председателят на Комитета по култура и образование към Европейския парламент Петра Каммерверт.

Българският заместник-министър представи резултатите от най-големия проект, изпълняван от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Твоят час“. По него бяха осигурени допълнителни уроци за преодоляване на обучителни затруднения и извънкласни занимания по интереси на общо 451 498 ученици в България. Деница Сачева отчете, че работата по проекта заедно с ежедневните усилия по междуинституционалния механизъм за задържане и обхват на децата и учениците са довели до намаляване на броя на положилите поправителни изпити, на безпричинните отсъствия, както и на отпадналите от образователната система. Благодарение на това за пръв делът на преждевременно напусналите училище е намалял от 13,8 на 12,7%. „Проектът е пример, че общите усилия на европейско и национално ниво са гаранция за успех“, добави тя.  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“