МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ ОБНОВЕНО УЧИЛИЩЕ В ТЪРГОВИЩЕ

Начало » Последни публикации

28.01.2019

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри обновената сграда на ОУ „Христо Ботев“ в Търговище. Средствата за ремонта са 4 396 618 лв. и бяха осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Училището вече разполага със спортни игрища с нови настилки във вътрешния и външния двор. Направено е цялостно саниране, както и основен ремонт на покрива, стените и подовете. Обновени са пожароизвестителната инсталация, евакуационното осветление и охранителната инсталация. Закупени са допълнителни камери за видеонаблюдение и е осигурен достъп за деца със специални образователни потребности.

На откриването министър Вълчев посочи, че настоящата година ще бъде най-наситена с дейности по обновяване на материалната база на образователни институции в цялата страна. От началото на ОП „Региони в растеж“ са осигурени средства за ремонт на над 292 училища и детски градини. Предстои откриване на училищата в село Биркова и в Бяла, област Русе. През последните 5 г. в София бяха открити три нови сгради на училища – на Втора английска гимназия, както и на училищата в селата Герман и Ботунец, а в Бургас - Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации.

По-късно министър Красимир Вълчев откри и реновирания физкултурен салон на ОУ „Христо Ботев“ в село Камбурово, община Омуртаг. Средствата за ремонта на покрива, вътрешността и новото обзавеждане бяха осигурени от бюджета на МОН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“