МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГАРАНТИРА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

Начало » Последни публикации

04.02.2019

Правото на образование трябва да бъде гарантирано и осигурено за всяко българско дете. За да живеем в хармонично общество, трябва всички деца да бъдат обхванати, приобщени още в предучилищното образование и в последствие да бъдат подготвени добре за пазара на труда“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на срещите с директори на детски градини и училища, представители на синдикални организации и на администрацията в Пещера и Ракитово.

Министърът посочи, че резултатите от съвместната работа на институциите по механизма за обхват са видими. Предстои дейността на екипите да бъде насочена предимно към осигуряване на ежедневната посещаемост и приобщаването на децата и учениците в класните стаи. Сред основните предизвикателства пред образователните институции е епизодичната миграция, при която семейства с децата си пътуват по няколко месеца в годината в други страни. Част от тези деца не се записват в детска градина или училище на нито едно от местата, на които пребивават.

„Когато те се върнат в България, трябва да бъдат включвани в системата. За да не отпадат, разчитаме предимно на усилията на учителите“, обясни министърът и добави, че в последните години се фаворизира правото на свободно движение на хора за сметка на правото на образование. Този проблем беше поставен на европейско ниво по време на Българското председателство.

По думите на Вълчев повече права трябва да се обвържат с правото на образование. В момента родителите, които не изпращат децата си на училище, подлежат на административна санкция. При натрупани над пет неизвинени отсъствия се спират детските надбавки.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“