ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА: ПОДКРЕПЯМЕ ИНИЦИАТИВИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА

Начало » Последни публикации

17.10.2012

На 17 октомври 2012 г. заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова участва в дискусия на тема „Вода в голямото междучасие“ – част от едноименна програма с широк партньорски формат.

Проф. Донка Байкова, д.м., от Факултета по обществено хранене на Медицинския университет – София, изнесе презентация на тема: „Водата в здравословното хранене на учениците“, съдържаща полезна информация, както и конкретни препоръки не само към педагози и родители, но и към ведомства, и към всички, които имат отношение към здравословния начин на живот и по-специално за приема на вода.

В началото на дискусията заместник-министър Дамянова сподели: „Знаете, че от по-миналата година направихме първата олимпиада по здравословно хранене – тя тогава беше състезание. От миналата година олимпиадата вече е включена в националния календар на МОМН. Наистина това е една моя кауза - здравословното хранене. Подкрепяме такива инициативи.“ – подчерта тя и настоя за по-сериозно вглеждане от страна на родителите по темата за здравословния начин на живот и по-специално - храненето.

Г-жа Дамянова подчерта още веднъж личната си позиция към важността на разглежданата тема с думите: „Форматът на тази дискусия е много правилен, защото това е един проблем който трябва, като фон на обучение, като разговор, като дискусия, да обхваща цялата училищна общност, Включени са освен родителите и всички, нека да ги нарека, заинтересовани страни.“ Тя сподели тревогата си, че каквито и усилия да полагат директорите за здравословно хранене, без адекватно сътрудничество от страна на търговските обекти, разположени около училищата, децата ще си купуват напитки, които не са съобразени с възрастта им.

„Трябва да помислим съвместно за повече обучение на възрастните, на родителите. Защото то е като проблема за безопасността на движението – знаете месец октомври е Месец на безопасността на движението. Когато научим децата да спазват правилата, когато родителят му го преведе не през пешеходната пътека, тогава училището, каквото и да направи, не може да се справи само!“

Заместник-министър Дамянова припомни за акцентите в провежданата от МОМН националната кампания „Участвам и променям“ . Тя благодари на всички организации , които се включват активно. Две от темите на кампанията насочват към здравословния начин на живот. Един от акцентите е физическото здраве, другият е психическото здраве , където са включени проблеми като борбата с различни зависимости – алкохол, наркотици и т.н.

Всяко едно училище работи по собствен план, съвместно с общините и с НПО сектора. В резултат на тях миналата година има издаден училищен наръчник за здравословен начин на живот „Аз и ти“, конкурс за фотография „Здравословното хранене – ключ към добро здраве“ (Плевен), Седмица за борба със затлъстяването – плакати, постери, дискусии за здравословно хранене и други теми, 23 600 ученици са включени в извънкласни и извънучилищни дейности, свързани със здравословния начин на живот, с над 2200 различни видове дейности.

Тя акцентира на политиката на МОМН по инициативи за здравословен начин на живот, разработени по училища в разнообразни форми. Г-жа Дамянова каза: “В момента одобряваме плановете на училищата. Изключително голям е броят на часовете по здравна култура.“

Заместник-министър Дамянова говори и за политики, залегнали в разглеждания на второ четене в Народното събрание Проект на Закон за училищното и предучилищното образование и засягащи начина на живот. Предвиден е отделен стандарт „Гражданско и интеркултурно образование“, което включва и здравословен начин живот. „Това е и моето послание - каза заместник-министър Дамянова - „Да работим повече заедно“.

В дискусията участваха също и г-жа Пенка Иванова, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в Министерството на образованието, младежта и науката, д-р Димитър Димитров от дирекция „Обществено здраве“ в Министерството на здравеопазването, д-р Татяна Иванова от Българската агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието и храните, доц. Веселка Дулева, национален консултант по здравословно хранене и диететика, директори на столични училища. Инициативата „Вода в голямото междучасие“ се подкрепя също и от партньорски организации от неправителствения сектор и от деловите среди, включени към създадения Български национален воден съвет, чиито представители също участваха активно в обсъжданията по темата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“