ТАНЯ МИХАЙЛОВА: БЪЛГАРИЯ ПРЕВРЪЩА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ В ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА НА МОН

Начало » Последни публикации

14.03.2019

България успява да превърне добрите практики от реализацията на различни проекти в бъдещи политики в образованието. Това заяви заместник-министърът на образованието и наука Таня Михайлова при представянето на резултатите от проекта „Нов път за нови таланти в преподаването“, в който са участвали 15 организации от 5 държави. Подготовката на учители чрез иновативни магистърски програми и учене чрез практика е осъществена от фондация „Заедно в час“ в партньорство с МОН и ПУ „Паисий Хилендарски“. Двугодишният проект е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС. Глобалната ни цел е мотивирани, креативни учители, които дават всичко от себе си в класната стая, каза заместник-министърът. Тя даде като пример за превръщането на успешната проектна дейност в политика на МОН новата Национална програма „Мотивирани учители“. Целта е чрез нея да се привлекат в училище специалисти в различни области да преподават предмети, за които липсват кадри - математика, астрономия и физика, информационни технологии, чужди езици. Така 100 души ще могат да придобият умения за педагогическа работа.

Заместник-министърът отбеляза като успех за България факта, че включилите се в проекта „Нов път за нови таланти в преподаването“ се чувстват по-уверени, когато влизат в класната стая, а адаптивният период при тях преминава много по-успешно и безпроблемно. Участвалите в обучението българи са показали и значително по-добри знания по педагогика в сравнение с традиционно обучените педагози. Представили са се добре на изпитите и това е добър атестат за правилната насока на този проект. По време на представянето на резултатите бяха обсъдени ролята на засиленото практическо обучение в реална среда и на наставничеството в началото на кариерата на учителите.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“