КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: НАСЪРЧАВАМЕ УЧИЛИЩАТА ДА ОБМЕНЯТ ДОБРИ ПРАКТИКИ И ДА ОРГАНИЗИРАТ ПОВЕЧЕ СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

Начало » Последни публикации

18.03.2019

Основните задачи и предизвикателства пред образователната система, които обсъждаме, са подобряването на материалната база и модернизирането на процеса на обучение. Това посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на посещението си в град  Силистра. На среща с ръководството на общината и народни представители министърът и председателят на ресорната комисия в Народното събрание Милена Дамянова обсъдиха заниманията по интереси и ремонтите на училищата в областта. По-голяма част от образователните институции вече са реновирани с осигурено финансиране по различни програми. "10% от средствата за заниманията по интереси остават на разположение на общините, за да могат да се реализират съвместни междуинституционални проекти“, отбеляза министър Вълчев и апелира да се организират повече пътувания за учениците и посещения на културно-исторически обекти в страната.

Министър Вълчев посети ремонтираните детска градина „Роза“ и ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в града. По време на срещите си с ръководствата на образователните институции и учителите бяха обсъдени изпълненията на проекти, допринесли за промени както по отношение на сградния фонд и модернизация на оборудването, така и в методите на преподаване. "Най-важно е доверието и взаимодействието с родителите", подчерта министър Вълчев. Той обърна внимание на възможностите за обмяна на практики между училища и отново посочи, че най-важната иновация е креативният учител. В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" работят за привличане на млади учители, като сред дейностите беше отбелязана добрата база и провеждането на часове от студенти по предмет "Физика".

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“