МОН СЪБИРА ЕКСПЕРТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК

Начало » Последни публикации

20.03.2019

Министерството на образованието и науката (МОН) ще сформира работна група от експерти в областта на лингвистиката и жестовия език, която да работи по създаването на Закон за български жестов език. Това обяви днес заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на конференция на Младежката организация на глухите активисти на тема „Жестов език и образование за глухите и слабочуващите хора“.


През миналата година МОН представи уницифиран български жестов език и стандарт за употребата му. Беше направено и проучване в седем града на съществуващите български жестови знаци по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Беше създаден речник в хартиен и електронен вариант с 5840 жестови знаци. Резултатите показаха, че българският жестов език е достигнал равнище на пълноценна езикова система. Той се различава от устната реч в лексиката и начина на построяване на изреченията. Открити бяха и различия при използване на жестовите знаци за синоними, омоними и антоними.


„Министерството е първата институция, която на всеки две седмици публикува новини на жестов език. Направихме така, че българският жестов език да е обособена лингвистична система и да има методическите указания за учителите“, обясни Сачева. В момента в общообразователните училища в страната се обучават близо 900 ученици с увреден слух, а още около 300 са в специалните училища. В детските градини техният брой е 107.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“