ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛИЕВА: ПЛАНИРАМЕ ОТКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

20.03.2019

„Искаме да виждаме България в центъра, а не в периферията на активните участници в Европейския институт за иновации и технологии - EIT. Нашата цел е висшето образование в България да се модернизира и да се засили участието на университетите в инициативи на ЕИТ. Затова планираме откриването на информационна точка на института в България, която да подпомага популяризирането възможностите за иновации“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на годишната среща на Общността за знания и иновации към Европейския институт за иновации и технологии - EIT Climate KIC. Тя подчерта необходимостта от ЕИТ за следващата програма „Хоризонт Европа“, както и важността на водените в момента преговори за нейното съдържание и структура. Заместник-министър Ангелиева сподели с участниците желанието си да се модернизира системата на висшето образование в България, като се засили участието на висшите училища в инициативи на ЕИТ. „Нашата цел е да повишаваме капацитета, но ние имаме още много работа и тя е свързана с открояване на заинтересованите участници и с регламентиране на публично-частните отношения при реализиране на стартиращи фирми“. Г-жа Ангелиева посочи връзката на този тип финансиране с бъдещето на европейските структурни и инвестиционни фондове, като особено място отдели на призива за създаване на критична маса, която да консултира и преговаря както вътре в страната, така и с ЕК по отношение на бъдещите структури за финансиране на иновациите. В рамките на форума представители на ЕИТ от 12 държави обсъдиха новата Стратегия с мерки за засилване на сътрудничеството между държавите от RIS (Rеgional Innovation Scheme на ЕИТ) в сферата на въвеждане на мерки за намаляване на ефекта на климатичните промени и взеха участие в поредица от дискусии за новата стратегия на „Klimate - KIC“ за периода 2019-2022.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“