ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: ПРЕВЕНЦИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ОТПАДАНЕ Е СЛЕДВАЩАТА НИ ЗАДАЧА ПО МЕХАНИЗМА

Начало » Последни публикации

21.03.2019

„Работата по Механизма ще се концентрира повече върху идентифицирането на децата в риск, осигуряването на ежедневната посещаемост и превенция от отпадане от детска градина и училище. Търсим балансирания подход между подкрепящите мерки и санкциите, за да можем да върнем децата в образователните институции“. Това посочи заместник-министърът на образованието и наука Деница Сачева на Шестата среща на образователните експерти в общините в Стара Загора.
 
Тя представи предложенията за промени в Закона за социалното подпомагане и Закона за помощите за деца, които предвиждат по-сериозно обвързване на социалните плащания с посещението на детска градина и училище. При повече от 3 дни непосещение на детска градина или 5 неизвинени отсъствия в училище в рамките на месец детските надбавки ще бъдат спирани за срок от една година. Предвижда се помощите за децата в първи клас да се дават на два пъти – в началото на първия и в началото на втория срок. С ходенето на училище ще се обвържат и помощите за наем на общинско жилище и за отопление. Според Деница Сачева в момента глобите се събират трудно и трябва да се мисли върху механизъм за обвързване на помощите със заплащане на наложените глоби. „В същото време предлагаме и подкрепящи мерки като възможността помощите да се изплащат в натура – обувки, дрехи и пособия за обучение, да са под формата на такса за детска градина. Скоро стартират два нови проекта за осигуряване на допълнителни занимания по български език и по други предмети, както и за покриване на таксите за детски градини за децата от бедни семейства“, допълни тя.
 
Пред представителите на общините заместник-министърът презентира националните програми за десегрегация и за предучилищно образование. С първата ще бъдат подкрепени общинските политики за десегрегацията, като се предвиждат средства за транспорт на децата до десегрегирани детски градини и училища и за работа с родители. Във втората се предвижда осигуряване на плавен преход на децата от семейната среда към детските градини.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“