МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПО ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА ВИСШИ УЧИЛИЩА, НА НАУЧНИ ИНСТИТУТИ И ЗВЕНА ОБЩО ЗА 22 323 346 лв.

Начало » Последни публикации

15.10.2012

Представители на висши училища, на научни институти и звена изразиха задоволството си от грижата на правителството и благодариха за усилията за по-добро финансиране на висшето образование и на науката по време на получаването на договорите по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007–2013 г.“ на церемония, в която участваха г-н Бойко Борисов, премиер на Р България, и министрите Сергей Игнатов и Тотю Младенов.

Министър-председателят Бойко Борисов лично връчи договорите, които са на обща стойност 22 323 346 лева.

„Образованието е приоритет за правителството“ – заяви премиерът Бойко Борисов и подчерта: „По тази схема докторантите ще взимат около 20 000 лева, за да могат да правят наука. Аз се надявам, че във времето това ще се мултициплира и ще даде своите резултати. Удовлетворен съм от постигнатото в Люксембург от министър Игнатов, защото той гарантира от следващия програмен период много по-добро образование и обучение и много по-качествена наука.“ - изрази задоволство премиерът Бойко Борисов.

При откриването на церемонията по обявяване и връчване на сключените договори министър Сергей Игнатов съобщи добра новина от участието си на Редовно заседание на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) на ЕС:. „На Съвета на министрите се договаряхме за разпределението на средствата – 80 млрд. евро са определени за наука и изследвания за следващия програмен период 2013 – 2020 година. Условията, които успях да договоря за България, са следните: 100 процента пряко финансиране на всички участници в научни проекти, 25 процента финансиране на режийни разходи. Всеки български учен, който участва в научен консорциум, ще получава 8000 евро годишно към заплатата си. Това е 130 процента увеличение спрямо досегашното финансиране. Най-важното е, че няма да има национално съфинансиране. Всички пари ще бъдат европейски средства.“ каза министър Игнатов и подчерта, че на три години вече ще се прави ревизия за подобряване на условията за финансиране по научни проекти.

Церемонията по връчването на договорите се състоя в зала „Средец“ на хотел „Шератон“. На одобрените проекти се предоставя финансиране по програми „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” общо за 16 190 069 лева и „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” общо за 6 133 277 лева.

По схемата „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” днес бяха връчени 26 договора, от общо 50 одобрени проекти, а останалите 24 предстои да бъдат включени до края на месец октомври. Всеки от изброените проекти получава до 800 000 лв. за развитие на електронните форми на обучение във висшето образование.

Общата стойност на схемата „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени” – фаза 3 е 14 111 649 лв., а днес бяха връчени договори на обща стойност 6 133 277 л. По същата схема 16 договора бяха връчени през март месец. По посочената схема всеки един от включените в проектите докторанти или млади учени има възможност да се възползва от финансиране в размер на до 20 000 лв., като целта е да се повиши качеството на научните разработки и да се подобрят условията на работа. По сега сключените договори 711 докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени ще могат да напредват в научното си развитие.

Схемите по настоящите договори са по линия на безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Сключени договори:

BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Софийски университет “Св. Климент Охридски” – 3 проекта:
0038 - СУ ”Св. Кл. Охридски” чрез Исторически факултет – 622 295,94 лв.
0023 - СУ ”Св. Кл. Охридски” чрез Стопански факултет – 622 262,78 лв.
0004 – СУ ”Св. Кл. Охридски” чрез Богословски факултет – 618 598,00 лв.

Технически университет – София – 5 проекта:
0044 – ТУ – София чрез Факултет по компютърни системи и управление – 790 628,81 лв.
0042 – ТУ – София чрез Електротехнически факултет – 769 458,72 лв.
0040 – ТУ – София чрез Инженерно-педагогически факултет – Сливен – 573 060,38 лв.
0053 – ТУ – София чрез Факултет по телекомуникации – 242 010,00 лв.
0045 – ТУ – София чрез Машинно-технологичен факултет – 631 318,65 лв.
0039 – УНИБИТ чрез Факултет по библиотекознание и културно наследство – 415 249,11 лв.
0032 – Аграрен университет – Пловдив – 610 090,11 лв.
0034 – Университет за национално и световно стопанство – 773 382,51 лв.

Военна академия „Г.С.Раковски” – 2 проекта:
0010 - Военна академия „Г.С.Раковски” чрез Факултет командно-щабен – 714 227,72 лв.
0005 – Военна академия „Г.С.Раковски” чрез Институт за перспективни изследвания за отбраната – 475 737,35 лв.

0049 – Медицински университет – Плевен – 787 438,15 лв.
0026 – Тракийски университет – 782 467,48 лв.
0014 – Технически университет – Варна – 744 674,36 лв.
0056 – Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – 719 020,32 лв.
0035 – Медицински университет – Пловдив – 707 254,78 лв.
0055 – Национална музикална академия „Проф. П.Владигеров” – 673 053,92 лв.
0052 – Лесотехнически университет - 648 744,71 лв.
0063 – Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград – 611 789,59 лв.
0001 – Национална спортна академия „В.Левски” – 601 101,20 лв.
0068 – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна – 592 068,00 лв.
0051 – Технически университет – Габрово – 520 311,86 лв.
0008 – Университет по хранителни технологии – Пловдив – 515 770,97 лв.
0061 – Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий” – 428 053,85 лв.

Общо: 16 190 069,27 лв.

BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Софийски университет “Св. Климент Охридски” – 3 проекта:
0052 – Факултет по математика и информатика чрез СУ ”Св. Кл. Охридски” – 588 483,50 лв.
0024 – Факултет по славянски филологии чрез СУ ”Св. Кл. Охридски” – 333 825,39 лв.
0025 – Институт по физиология на растенията и генетика – БАН – 787 711,58 лв.
0050 – Институт по обща и неорганична химия – 742 087,55 лв.
0048 – Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН – 692 698,98 лв.
0038 – Институт по физикохимия – БАН – 691 417,92 лв.
0014 – Химико-технологичен и металургичен университет – София – 622 154,91 лв.
0003 – Шуменски университет „Епископ К. Преславски” – 451 745,22 лв.
0030 – Международно висше бизнес училище – Ботевград – 429 379,53 лв.
0002 – Институт по системно инженерство и роботика – БАН – 290 665,87 лв.
0047 – Институт по астрономия на БАН с НАО – 235 761,94 лв.
0033 – Институт по животновъдни науки – Костинброд – 196 793,98 лв.
0013 – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив – 63 567,03 лв.

Общо: 6 126 293,40 лв.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“