ЗА ПЪРВИ ПЪТ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА ЩЕ ПОДПОМАГА БОРБАТА С ТЕЖКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Начало » Последни публикации

26.03.2019

Първата национална научна програма за биомедицински изследвания в България ще подпомага борбата с различни заболявания. „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина „БиоАктивМед““ е разработена от седем института на БАН и пет български университета съвместно с МОН. Учените ще правят фундаментални и приложни изследвания на природни продукти от растителен и животински произход. На базата на техните биоактивни вещества ще създават хранителни добавки, които ще допълват лечението на инфекциозни, невродегенеративни и злокачествени заболявания. По думите на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев програмата ще има пряко въздействие върху здравето и качеството на живот на хората. „Програмата ще бъде полезна за хиляди хора. Тя има интердисциплинарен характер и се простира в области тясно свързани с нашето здраве и живот. Нискотоксичните вещества, персонализираната медицина и борбата с рака са само част от тях“, каза министър Вълчев. Той допълни, че борбата със злокачествените заболявание при деца и възрастни ще бъде една от мисиите и на бъдещата европейска програма „Хоризонт Европа“. Програмата „БиоАктивМед“ е насочена изцяло към природните продукти. Учените смятат, че те са са неизчерпаем източник на активни вещества, които са по-слабо токсични и се понасят по-добре от човешкия организъм, отколкото синтетичните медикаменти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“