КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ ПОМАГАТ ЗА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

29.03.2019

„Чрез заниманията по интереси училищата в страната може да провеждат политики за кариерно ориентиране на учениците си. Една част от средствата, отделени за извънкласните дейности може да се използват за това“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Народното събрание.

През тази година бяха предоставени 25 млн. лв. от държавния бюджет за организиране на занимания по интереси, като 60% от учениците избраха да посещават групи по STEM – дигитална креативност, технологии, природни науки и математика. Включиха се над 250 000 деца. По думите на Вълчев училищните програми за кариерно ориентиране могат да се финансират по линия именно на извънкласните дейности за сметка на други средства от бюджета на училищата или общините. В момента 10% от отпуснатите пари остават в общините за организиране на междуущилищни състезания и прояви, но могат да бъдат използвани и за посещение на различни обекти – обществени институции, исторически забележителности, фирми, предприятия и др.

Министърът припомни, че през 2012 г. Министерството на образованието и науката (МОН) стартира проект за кариерно ориентиране в училищното образование, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В последствие той беше продължен по сегашната ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. След приключването му МОН предвиди средства за финансиране на дейността на обучените кариерни консултанти и техните възнаграждения. „Консултантите не са единствената възможност за провеждането на програми в училищата. Опитваме се да правим преструктуриране на приема както в професионалното, така и във висшето образование. Резултат от това целенасочено отношение е повече ученици да бъдат кариерно ориентирани“, поясни Красимир Вълчев.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“