КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ПРОВЕЖДАМЕ КАТЕГОРИЧНА, КООРДИНИРАНА ПОЛИТИКА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВСЯКО ДЕТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Начало » Последни публикации

01.04.2019

Предизвикателствата в бъдеще пред пазара на труда, свързани с недостига на кадри и ролята на образователната система за осигуряване на подготвени специалисти, обсъдиха участниците в проведената в Добрич дискусия в рамките на платформата за граждански диалог “Европа в нашия дом”. "Най-много разчитаме на учителите за справянето с важните за системата предизвикателства - да обхванем и приобщим всяко едно дете и всеки ученик да придобие ключови компетентности. Това предполага да преформатираме системата", посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, като допълни, че промяната трябва да бъде ориентирана към постигане на резултатите, залегнали в учебните програми.

"Провеждаме категорична, координирана политика за включване на всяко дете в образователната система. Занапред усилията ще са насочени към ежедневната работа с тях", акцентира министър Вълчев. Той коментира и внесените в парламента промени, които обвързват посещението на училище с достъпа до социални помощи като посочи, че помощта се трансформира, за да се осигури подкрепа за учениците и да се гарантира правото им на образование.

Вълчев представи политиката за преструктуриране на план-приема във висшите училища, насочен към професии и направления с очакван недостиг на специалисти в следващите години. Министърът акцентира и на положителните промени по отношение на професионалното образование, осигурените средства за стипендии и възможностите за дуално обучение.

"Стартираме нови проекти по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, чрез които ще осигурим възможност и финансиране както за допълнително обучение по български език, така и в областта на дигиталната креативност", отбеляза министър Вълчев. По думите му насърчаването на иновациите в училищата, насърчаването на нови методи и подходи в преподаването, са ключови за реализацията на промяна в системата. Министърът отново открои значимата роля на учителите и поетия правителствен ангажимент за увеличение на заплатите.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“