ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: С УСВОЯВАНЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД МАТЕМАТИКАТА ЩЕ Е ЛЕСНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

01.04.2019


„За Министерството на образованието и науката развиването на уменията в училище е изключително важно. Именно там децата трябва да имат възможност да разкриват всички свои таланти, особено тези свързани с фундаменталните дисциплини като математиката и природните науки.“ Това каза заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време на откриването на 47-мата пролетна конференция на Съюза на математиците в България.

По думите й учителите са тези, които провокират интереса към една или друга област, а правилният път в преподаването е да се заложи на компетентностния подход. По този начин дори в сложна наука като математиката се открива връзката със заобикалящия свят. Така тя става лесна, достъпна и интересна за учениците.

Таня Михайлова каза, че трябва да се положат много усилия в работата с учениците от прогимназиалния етап, защото на тази възраст се проявяват техните таланти.

Съюзът на математиците в България провежда всяка година своята пролетна конференция. На нея се събират учители и експерти по математика и информатика в областта на средното образование, университетски преподаватели и представители на бизнеса, за да обсъдят предизвикателствата, които са на дневен ред в областта на математиката и информатиката.

Основните теми на тазгодишната конференция са съвременното обучение по математика, информатика и информационни технологии в средното и висшето образование, както и квалификацията на учителите.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“