ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: С УСВОЯВАНЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД МАТЕМАТИКАТА ЩЕ Е ЛЕСНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

01.04.2019


„За Министерството на образованието и науката развиването на уменията в училище е изключително важно. Именно там децата трябва да имат възможност да разкриват всички свои таланти, особено тези свързани с фундаменталните дисциплини като математиката и природните науки.“ Това каза заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време на откриването на 47-мата пролетна конференция на Съюза на математиците в България.

По думите й учителите са тези, които провокират интереса към една или друга област, а правилният път в преподаването е да се заложи на компетентностния подход. По този начин дори в сложна наука като математиката се открива връзката със заобикалящия свят. Така тя става лесна, достъпна и интересна за учениците.

Таня Михайлова каза, че трябва да се положат много усилия в работата с учениците от прогимназиалния етап, защото на тази възраст се проявяват техните таланти.

Съюзът на математиците в България провежда всяка година своята пролетна конференция. На нея се събират учители и експерти по математика и информатика в областта на средното образование, университетски преподаватели и представители на бизнеса, за да обсъдят предизвикателствата, които са на дневен ред в областта на математиката и информатиката.

Основните теми на тазгодишната конференция са съвременното обучение по математика, информатика и информационни технологии в средното и висшето образование, както и квалификацията на учителите.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“