РАЗВИТИЕТО И МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОБСЪДИ МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ С ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЩОСТ В ЛОВЕЧ

Начало » Последни публикации

09.04.2019

Всички училища трябва да бъдат иновативни, а всеки един творчески урок може да бъде наречен иновативен, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на разговора си с професионалната общост в Ловеч. По думите му именно различните методи и подходи на преподаване, взаимодействието с други институции и обмяна на практики, са същността на промяната в системата, а за подкрепата на отделните проекти и инициативи училищата могат да се възползват от възможностите на националната програма „Иновации в действие“.
Основните предизвикателства за включването на всички деца в училище и модернизацията на системата на образованието бяха акцентите в изказването на министър Красимир Вълчев в рамките на дискусията, част от платформата за граждански диалог “Европа в нашия дом”. “Промяната предполага да дадем ясен сигнал, че системата се префокусира към креативния учител, към този, който провокира учениците да бъдат активни участници в процеса”, посочи министър Вълчев, като подчерта ключовата роля на учителите.
Министър Вълчев акцентира и на необходимостта от модернизация на образователния процес, дигитализация на образованието и квалификация на учителите. Бяха представени редица изпълнени проекти и предстоящи възможности за обновяване на сградния фонд.
В следващите години ще има недостиг на специалисти във всички професии, във всички специалности. Ние сме длъжни да преструктурираме приема, посочи министър Вълчев.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“