ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЯ ЕВТИМОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „МЛАДИТЕ ХОРА – ИНФОРМИРАНИ И АКТИВНИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА”

Начало » Последни публикации

11.10.2012

На 11 октомври 2012 г., в Двореца на културата в Перник, Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката участва в Регионален младежки форум – „Младите хора – информирани и активни граждани на България и Европа”.

С презентация на тема „Младите хора във фокуса на Закона за младежта” заместник-министър Евтимова запозна присъстващите с нормативните и стратегически документи на Министерството на образованието, младежта и науката. Представени бяха новостите, които отразяват Закона за младежта, Националната стратегия за младежта 2010-2020, Национална програма за младежта 2011-2015 и годишния план за осъществяване на Националната стратегия за младежта. Също така бе представен и доклад за младежта, чиято цел е прогнозиране в развитието на сектора, както и постигане на видим измерим резултат в младежкия статус на базата на дългосрочната визия за развитието на младежта в страната и синхронизираните усилия на отговорните институции.

Целта на форума е да помогне с формирането на младежките политики, да представи процесите, приоритетите, нормативно осигурените перспективи, както и предстоящите инициативи, обърнати към решаването на наболелите в цяла Европа проблеми на хората в младежка възраст. Инициативата предостави добра възможност на младите хора да обменят опит и идеи, изявявайки себе си, позициите си и очакванията си към хората с влияние върху процесите на развитие.

Във форума, който се провежда от 10 до 12 октомври 2012 г., взеха участие и г-н Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз, депутати, представители на местната власт, представители на бизнеса и други.

Събитието се реализира под патронажа на областния управител инж. Иво Петров.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“