ПОЧТИ ДЕСЕТОКРАТНО СЕ Е УВЕЛИЧИЛ БРОЯТ НА УЧЕНИЦИТЕ В СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

Начало » Последни публикации

10.04.2019

Снимка: В Хотел Балкан връчиха наградите „Кубратов меч“ за принос за развитието на електрическата мобилност в България през 2018. На снимката е министърът на образованието Красимир Вълчев.


Почти десетократно се е увеличил броят на учениците, които са се насочили към професионално обучение за електромобили. За три години от 22 ученици, които са се обучавали само в една професионална гимназия, през тази учебна година броят на училищата, заявили тази специалност е осем, а планираният брой ученици за прием след 7 клас по специалността е 208.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който получи голямата награда „Кубратов меч“ за цялостен принос и за създаване на първия в България „Секторен съвет за електрическа мобилност“ като модел за връзка между бизнеса, средното, висшето и професионалното образование и обучение.
Това стана на официална церемония по връчването на годишните награди на Индустриалния клъстер „Електромобили“ - ИКЕМ за принос в сферата на електрическата мобилност в България за 2018 г., която се проведе в хотел Балкан.
Министърът благодари за признанието и каза, че съвместната работа между бизнеса и професионалните гимназии е важна и необходима.

„Радвам се, че имаме възможност да работим заедно, за да осигурим модерно професионално образование и обучение, в съответствие с потребностите на пазара на труда и с най-новите тенденции за развитие на сектора“, каза министърът.

Той съобщи, че Секторният съвет за електрическа мобилност ще популяризира обучения по новата специалност „Електрически превозни средства“, в която има прием от 2016 година с повишаващ се интерес.

В обръщението си Красимир Вълчев допълни, че предстои разработването на учебни програми и информационни събития за засилване на интереса у учениците към специалността. Министърът посочи, че заедно с това ще се провеждат и обучения на учителите за надграждане на уменията за преподаване в партньорство с компаниите и висшите училища.

През 2016 - 2017 учебна година по специалността „Електрически превозни средства“ са се обучавали 22 ученици в една  професионална гимназия, а през 2018 - 2019 учебна година – 265 ученици  в седем професионални гимназии. Интересът към специалността нараства и в утвърдения план-прием за 2019/2020 година броят на училищата, заявили тази специалност е осем, а планираният брой ученици за прием след 7 клас по специалността е 208.


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“