МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ТЕХНОЛОГИИТЕ СА ШАНС ДА ПРОМЕНИМ МЕТОДИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

12.04.2019

„Дигиталните технологии са шанс да променим методите на обучение в училищата. Дигитализацията променя начина на учене и трябва да работим за разширяване на възможностите за децата да ползват повече електронни образователни ресурси“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на проекта „1:1 Chromebook“ в Езикова гимназия „Иван Вазов“ в Пловдив. Чрез него от два месеца осмокласници в училището използват облачни технологии за обучение.

Министърът съобщи, че през следващата година Министерството на образованието и науката ще финансира училищата в страната да създават програми за промяна на методите на обучение. „Все повече развитието на образователната система ще се диктува от училищата и техните иновации. Факт е, че учениците учат по-добре през дигитално съдържание. Всеки час трябва да е творчески, интердисциплинарен и да направи учениците в по-голяма степен участници в процеса. Ако ги вдъхновим да учат, ще наваксват дори, ако нещо бъде пропуснато в училище“, обясни Вълчев. По думите му подобряването и развитието на материалната база също е от изключително значение.

Вълчев допълни, че никоя технология няма да измести учителите и те са хората, които трябва да насочват учениците в работата с електронните ресурси. „В проект „Образование за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще дадем възможност на преподавателите да създават електронни уроци, като за това ще им се заплаща. Ще направим и обучения как да подготвят образователни материали. Те ще са достъпни за всички ученици в отворена облачна платформа, която предстои да се разработи“, заяви още министърът.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“