ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕВТИМОВА ОТКРИ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МОТИВАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ”

Начало » Последни публикации

11.10.2012

Заместник-министърът на образованието, младежта и науката г-жа Петя Евтимова откри международна конференция „Мотивация за развитие”. Събитието, което се провежда за втора поредна година, се организира от Центъра за развитие на човешките ресурси към МОМН.

Заместник-министър Евтимова поздрави гостите от името на МОМН и изрази положителните си впечатления с думите: „Този международен форум е една прекрасна възможност за споделяне на добри практики и дори за създаване на приятелства”. Тя продължи, посочвайки кариерното ориентиране като важна тема за Европейската комисия и за всички държави-членки, особено в контекста на Европейската стратегия „Европа 2020”.

Изграждането на системи за ориентиране през целия живот, които да подкрепят гражданите от ранна възраст в тяхното развитие е една от важните мерки в тази област. По тази причина МОМН полага специални грижи за кариерното ориентиране, като през тази година стартира проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, чиято цел ще бъде правилно напътствие на децата и учениците относно тяхното кариерно развитие.

След официалното откриване на конференцията заместник-министър Евтимова връчи грамоти на отличените участници в Националния конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“