МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: СТРЕМИМ СЕ КЪМ ПОВЕЧЕ ИНТЕГРИРАНИ И ПО-МАЛКО ИЗКЛЮЧЕНИ ДЕЦА

Начало » Последни публикации

13.04.2019

„Образователната система не трябва да е изключваща. Трябва да се стремим да интегрираме всички деца и ученици в детските градини и училищата и възможно най-малко да отпадат. От това зависи дали в бъдеще ще бъдем хармонично общество“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Сливен. Той посочи, че това е една от областите с най-големи предизвикателства пред екипите, работещи по механизма, главно заради епизодичната миграция на част от местното население. Министърът обърна внимание, че училищата, които са получили средства за работа с уязвими групи, трябва да са готови да намерят и върнат обратно в клас всички отсъстващи деца. „Това е първата ни голяма цел. Префокусираме работата на екипите от записването към ежедневната посещаемост. Трябва да задържим децата, да привлечем интереса им, да ги ограмотим и образоваме“ подчерта Красимир Вълчев. По думите му тази цел върви ръка за ръка с модернизацията на образованието и обръщането на цялата система към изграждане на умения чрез творчески и интердисциплинарни часове.

В Сливен министърът се включи в дискусията за граждански диалог „Европа в нашия дом“, където бяха обсъдени предизвикателствата пред системата и възможните решения, подпомогнати включително чрез европейско финансиране. Директорите на детски градини и училища от региона поставиха въпроса за обновяването на материалната база в по-малките населени места, както и за транспорта на учениците. Красимир Вълчев представи възможностите за модернизация по националните програми на МОН и заяви, че се обмисля идеята всяко училище да получи средства за промяна на учебната среда. Той добави, че МОН продължава да закупува и предоставя на училищата автобуси, с които да превозват учениците.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“