4 МЛН. ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКА ЗА БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Начало » Последни публикации

10.10.2012

На 27 август 2012 г., съгласно Рамковото споразумение за изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШИП), представители на Националното координационно звено (НКЗ) в Министерския съвет и Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) участваха като наблюдатели в заседанието на Експертния съвет (Expert panel) по Тематичен фонд (ТФ) “ Изследвания”. По време на заседанието, бяха представени оценките на 47 предложения за реализиране на съвместни научни проекти от български и швейцарски научни екипи.

Членовете на Експертния съвет, включващи изявени учени, представители на български и швейцарски научни институции и Швейцарската национална научна фондация (ШННФ), извършиха класирането на всички проектни предложения. Членовете на експертния съвет се обединиха около мнението, че голям брой от постъпилите проектни предложения са с много високо научно качество.

Одобрени за изпълнение са тринадесет български научни проекта. Те ще получат финансиране в размер на 4 235 400 швейцарски франка (88,25% от швейцарски принос, 11,75% от български принос).

Проектите ще дадат възможност на учените от България, съвместно с учени от Швейцария, да изпълняват, под формата на консорциуми, научни дейности, насочени към конкретни проблеми в четири тематични области - екология (горска екология/аграрна екология и управление на отпадъците), социални науки (социални неравенства и регионални различия), медицина (разработване на лекарства). Изследванията ще се провеждат в участващите изследователски центрове от двете страни.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“