ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ОТ УЧИЛИЩЕТО, РОДИТЕЛИТЕ И БИЗНЕСА ЗАВИСИ ПРЕДПАЗВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ИНТЕРНЕТ

Начало » Последни публикации

17.04.2019

Усилията на Министерството на образованието и науката са насочени основно към това учениците да придобият знания как работи интернет, как се обменя информацията в мрежата. Да знаят какви са заплахите и да придобият умения за защита на личните данни при регистрация в социални мрежи и ползване на онлайн регистрационни формуляри. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време Софийския форум за сигурност. Част от дигиталната грамотност на учениците е и поведението им в интернет, спазването на етичните норми и зачитане на интелектуалната собственост, посочи Михайлова. По думите и на училищно ниво е необходимо да бъде изградена култура за поведение в мрежова среда, която да бъде част от правилника на всяко училище. Децата се учат да се предпазват не само в часовете по приложно програмиране, а интердисциплинарно – в часовете, където се използват електронни ресурси. Критичното и аналитично мислене не се постига с един урок, необходими са общи усилия, посочи заместник-министърът. Според нея е полезно и ученици да учат своите ученици, споделяйки своя опит от общуването в социалните мрежи. Тя отбеляза още, че родителите също са ключов фактор за предпазване на децата от вредните влияния на интернет, тъй като те основно вкъщи имат време за свободно сърфиране в мрежата. Таня Михайлова подчерта и ролята на различни инициативи на неправителствени организации, посветени на тази тема. Киберсигурността е проблем, който надхвърля периметъра на образователните институции и е необходимо да се мобилизира голям национален ресурс – както на държавни и обществени институции, така и на представителите на бизнеса, които са доставчици на интернет или на мрежови технологии, подчерта заместник-министърът. По време на конференцията се дискутираха идеи за постигане на висока степен на сигурност при работа в интернет на младите хора.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“