ОДОБРЕНИ СА 3,3 МЛН. ЛВ. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ НА ДОКТОРАНТИ

Начало » Последни публикации

30.04.2019

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 3,3 млн. лева за 2019 г. за допълнителни стипендии на докторантите в държавните висши училища и научни организации.
Целта е положително въздействие за привличането и задържането на младите учени в страната, както и за реализацията на докторантите като изследователи и преподаватели.
Предвижда се допълнителните стипендии да се предоставят на положително атестираните редовни докторанти, които са български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети в държавни висши училища и научни организации в страната.

Съгласно направените изчисления, средства за допълнителни стипендии през 2019 г. следва да получат БАН, ССА, НИМХ и 14 бр. държавни висши училища. Потенциални бенефициенти през 2019 г. са над 1 900 редовни докторанти обучавани в тях. С одобрението на допълнителните разходи, размера на индивидуалната допълнителна стипендия, която ще получава един докторант за 2019 година е между 400 лв. и 3160 лв.

Средствата ще се разпределят от ректорите на държавните висши училища и ръководителите на научните организации на база утвърдени правила, разработени от специална комисия, включваща представители и на самите докторантите. Средствата се предоставят на положително атестираните докторанти до 2 месеца след приключване на атестацията им съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и се изплащат еднократно въз основа на броя на месеците, за които са атестирани положително.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“