РЕГИОНАЛНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕНИК-НАРИК ЦЕНТРОВЕ И МИНИСТЕРСТВАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ ОТКРИ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЯ ЕВТИМОВА

Начало » Последни публикации

05.10.2012

На 4 октомври 2012 г., заместник-министър Петя Евтимова даде старт на двудневна регионална среща на националните ЕНИК-НАРИК центрове и министерствата на образованието от балканските страни в град Кюстендил.

Събитието се провежда в рамките на проекта на НАЦИД "Признаването в Балканския регион: усъвършенстване на пространството на сътрудничество и доверие”. Срещата ще предостави възможност и ще допринесе за подобряване на сътрудничеството и прозрачността на признаването на Балканите. Ще бъде обменена информация за квалификационните системи, работните методи и процедури по признаване на участващите партньори от мрежата, качеството на висшето образование, развитието на националните квалификационни рамки и съотнасянето им с Европейската квалификационна рамка, ще бъдат обсъдени съществуващите предизвикателства, проблеми и пречки в процеса на признаване на участващите партньори от мрежата и подходите за преодоляването им, инструментите по академично признаване като ръководството на Европейското пространство по академично признаване, както и други теми от взаимен интерес.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“